Script & Regie

We understand the world of flowers
  • STORY

DGI is een grote speler in de bloemenwereld en bestaat ruim 30 jaar. Om voor eens en altijd hun visie te verkondigen kozen zij voor een nieuwe corporate visiefilm waarin zij het verhaal van kweker tot consument op een visuele manier verteld wilden zien.

DGI is a major player in the flower world and has existed for over 30 years. To announce their vision once and for all, they chose a new corporate vision film in which they wanted to see the story from grower to consumer in a visual way.