Regie & montage

Het Aardbeien Mysterie
  • STORY

Het Aardbeien Mysterie is een kort modern sprookje, geschreven door Pieter Hupkes. Het verhaal gaat over Jurre, een eenzame man met een tuin waarin een heel bijzonder plantje groeit. Een plant met ogenschijnlijk magische aardbeien. Maar als van de een op de andere dag aardbeien beginnen te verdwijnen, staat zijn wereld op z’n kop. Een reeks absurde gebeurtenissen volgt… maar wie zit er achter de verdwijningen?

The Strawberry Mystery is a short modern fairytale written by Pieter Hupkes. The story is about Jurre, a lonely man with a garden in which a very special plant grows. A plant with seemingly magical strawberries. But when strawberries start to disappear overnight, his world is turned upside down. A series of absurd events follows … but who is behind the disappearances?

  • STILLS