Concept & Regie

Het verhaal van Peter
  • STORY

‘Het verhaal van Peter’ is een interactieve docu die de Gouden European Design Award won voor beste online concept.

De broer van Arjen, Peter Schotel, is een verstandelijk gehandicapte jongen van 28 jaar met ernstige epilepsie. Om het voor hem mogelijk te maken om thuis te kunnen blijven wonen bij zijn ouders heeft Peter een persoonsgebonden budget (PGB). Maar door bezuinigingen staat dit budget hevig onder druk.

Met ‘hetverhaalvanpeter.nl’ proberen we inzicht te geven welke zorg hij nodig heeft en waarom dit voor mensen als Peter belangrijk is. Op deze manier krijgt het PGB een gezicht, zodat de bedragen van deze subsidie geen anonieme optelsom van Euro’s meer zijn en men inziet wat de kwaliteit van leven kost.

 

Peter’s Story is an interactive documentary that won the Golden European Design Award for best online concept.

Arjen’s brother, Peter Schotel, is a 28 year old mentally handicapped boy with severe epilepsy. To make it possible for him to continue living at home with his parents, Peter has a personal budget (PGB). But budget cuts are putting this budget under severe pressure.

With ‘het Storyvanpeter.nl’ we try to provide insight into which care he needs and why this is important for people like Peter. In this way, the PGB is given a face, so that the amounts of this subsidy are no longer an anonymous sum of Euros and people can see what the quality of life costs.

  • STILLS