Concept & Regie

Holthinrichs Watches

Story

Tijd kan iets onwerkelijks zijn. Bepaalde momenten in het leven kan iedereen zich op een andere manier herinneren. Wanneer je terugdenkt aan een zekere gebeurtenis dan kan een gevoel dat je daarbij hebt soms afwijken van de realiteit. Holthinrichs Watches is een snelgroeiend en hoogstaand horloge merk uit Nederland. Oprichter Michiel Holthinrichs wil met zijn horloges iets geven dat meer is dan alleen een mooi uurwerk. De herinneringen aan het moment dat je een horloge van Holthinrichs Watches krijgt, kunnen bijna zo bijzonder worden dat de werkelijkheid met je fantasie aan de haal gaat. Daarom maakten wij een commercial die dit belichaamt. Een verhaal over een moment waarvan je wil dat je het altijd opnieuw kon beleven.

Time can be unreal. Everyone can remember certain moments in life differently. When you think back to a certain event, a feeling you have can sometimes deviate from reality. Holthinrichs Watches is a fast-growing and high-quality watch brand from the Netherlands. Founder Michiel Holthinrichs wants to give something with his watches that is more than just a beautiful watch. The memories of the moment you receive a watch from Holthinrichs Watches can become almost so special that reality runs off with your imagination. That’s why we made a commercial that embodies this. A story about a moment that you wish you could always relive.