Subhuman

Story

Wat als onze samenleving in tweeën wordt gespleten en de wereld in chaos vervalt?
Wanneer een globale pandemie uitbreekt wordt de mensheid tot het uiterste op de proef gesteld. Miljoenen mensen sterven en zij die overblijven raken verdeeld in 2 kampen: de bovenkant van de samenleving en de onderkant, de ‘subhumans’. Temidden van deze chaos zijn er mensen die niet hun eigen belang, maar die van een ander, voorop stellen. Lucius behoort toe aan de bovenkant, maar stelt zijn leven in de waagschaal voor het lot van de ander.

What if our society is split in two and the world falls into chaos?
When a global pandemic breaks out, humanity is put to the test. Millions of people die and those who remain are divided into 2 camps: the top of society and the bottom, the “subhumans”. In the midst of this chaos, there are people who put their own interests first, but those of someone else. Lucius belongs to the top, but puts his life at risk for the fate of the other.